Johanna Frederica Quatfass

Johanna Frederica Quatfass, geboren op 21 oktober 1942 in Amsterdam. Dochter van Dietrich Gottreich Quatfass en Hildegard Zager.

Johanna Frederica is overleden op 9 maart 1946 in Amsterdam, 3 jaar oud.